Op papier weten we allemaal hoe belangrijk het is om de sleutelpersonen rond een project of casus in kaart te brengen. En om deze mensen vervolgens erbij te betrekken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Soms heb je, ondanks een ‘stakeholderanalyse’, toch niet iedereen in beeld. Of er zijn andere omstandigheden waardoor sleutelpersonen niet (op tijd) betrokken raken.

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype: