Rivieren die miljoenen jaren door een landschap stromen, slijten daarin geulen en later canyons uit. Zij kunnen daaruit niet meer ontsnappen. Bij mensen gebeurt dit ook en zo ontstaat kennis, maar ook leidt dit tot gewoontes en routines. In bedrijven heten deze protocollen en procedures. Efficiënt, maar ook de oorzaak van het niet zien van zaken die zich buiten de gebaande paden bevinden.

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype:

Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen