Alexander van Humboldt was een wetenschapper die aan het eind van de 18e en begin 19e eeuw veel onderzoek heeft gedaan waarin hij diverse wetenschappelijke disciplines combineerde. Zijn holistische denken leerde dat veel natuurverschijnselen met elkaar samenhangen en hoe deze door de onderlinge verbanden van elkaar afhankelijk zijn.

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype: