Niet alles is te voorzien en ondanks onze plannen kunnen dingen gebeuren die alles wat we bedacht hebben volledig in de war schoppen. Deels kan men proberen te anticiperen op onverwachte zaken, door een plan B te hebben voor het geval dat een onderneming niet lukt. Over onverwachte ontwikkelingen die uiteindelijk grote invloed hebben heeft Nasser Talib een belangwekkend boek geschreven, De zwarte zwaan.

Zorg en Overheid – Goede en consistente zorg is gebaat bij een meer gelijkwaardige relatie

2017-12-08T13:50:43+00:00 De zwarte zwaan, Gezondheidszorg|

Intentie In 2008 ben ik mijn zorgbedrijf gestart, een multidisciplinaire zorgaanbieder rondom geestelijk [...]

Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen