Met oogkleppen op is het lastig om je heen kijken. Een projectplan biedt richting en houvast. Maar het kan er ook voor zorgen dat er weinig oog is voor onverwachte ontwikkelingen die zich in de luwte van het project bevinden (serendipiteit). Terwijl een opmerkzaam of creatief persoon wellicht onverwachte bij effecten ontdekt die de moeite waard zijn.

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype: