Om een verandering te laten slagen is de instemming en/of medewerking van alle relevante partijen nodig. Ontbreekt er een partij bij de voorbereiding of implementatie, dan is de kans groot dat deze vanwege gebrek aan betrokkenheid niet overtuigd is van het nut of belang. Ook kan het gevoel buitengesloten zijn leiden tot gebrek aan medewerking.

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

2018-05-25T10:11:56+00:00 De huid van de beer, De lege plek aan tafel, Gezondheidszorg, Het Einstein-punt|

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde [...]

Zorg en Overheid – Goede en consistente zorg is gebaat bij een meer gelijkwaardige relatie

2018-05-22T16:01:47+00:00 De Bananenschil, De lege plek aan tafel, De zwarte zwaan, Gezondheidszorg|

Intentie In 2008 ben ik mijn zorgbedrijf gestart, een multidisciplinaire zorgaanbieder rondom geestelijk [...]

Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct

2018-05-22T16:39:44+00:00 De Canyon, De lege plek aan tafel, De rechterhersenhelft, Gezondheidszorg|

De intentie Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, [...]

Winnaar Award Zorg 2016: Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing

2017-10-05T15:15:10+00:00 De Canyon, De lege plek aan tafel, Gezondheidszorg|

De intentie Veertig tot zestig procent van de mensen die worden verwezen [...]

Nominatie Award Zorg 2016: Introductie NOAC’s voor de indicatie atriumfibrilleren, wat ging er anders?

2017-05-22T14:33:31+00:00 De lege plek aan tafel, Gezondheidszorg|

De intentie Het doel was het succesvol en zorgvuldig introduceren van een nieuwe [...]

Instituut voor Briljante mislukkingen