Een goede voorbereiding en gecontroleerd te werk gaan staan niet garant voor een geslaagd project. Soms gebeuren er onverwachtse, in eerste opzicht kleine en onbelangrijke dingen, met rampzalige gevolgen. Vaak zie je deze ‘bananenschillen’ van te voren niet aankomen en is het lastig om tijdig in te grijpen. Het project dreigt te mislukken….

De volgende Briljante Mislukkingen zijn een goed voorbeeld van dit archetype: