Workshop Innovatie & Ondernemerschap zorginstellingen 2018-01-24T17:35:50+00:00

In samenwerking met Zorg41 summit hebben we een workshop gegeven tijdens De Health Innovation Challenge. Tijdens deze Challenge buigen MKB’ers zich samen met gerenommeerde zorginstellingen over organisatie overstijgende uitdagingen in de zorg. Onze workshop maakte hier onderdeel van uit. Met een korte introductie en een aantal eye openers werden de deelnemers aangemoedigd om hun eigen projecten analyserend en met een kritische blik te bekijken. De workshop bestond uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte stonden de persoonlijke ervaringen van de deelnemers centraal en werden ze gevraagd om hun meest recente project in gedachten te nemen en mogelijk storende factoren binnen het project in kaart te brengen. Vervolgens werd er gezocht naar antwoorden op de vragen: ‘kwamen de verwachtingen en het uiteindelijke resultaat overeen?’ en ‘hoe kwam het dat het resultaat afweek van het beoogde doel? Door deze benadering wordt een project dat uiteindelijk anders loopt dan voorspeld een leerproces in plaats van enkel een mislukt project. Het tweede onderdeel bestond uit de opdracht om alle beperkingen van de huidige organisatie buiten beschouwing te laten en met behulp van het Business Canvas Model een nieuw business plan op te zetten. De deelnemers kwamen met leuke en interessante ideeën zoals onder meer een virtueel reality bril voor ouderen. Een geslaagde dag.

Instituut voor Briljante mislukkingen