Iets geleerd? 2017-09-01T11:14:41+00:00

Deel je leermoment in 5 minuten. Leren van mislukkingen was nog nooit zo leuk en eenvoudig!

Iedereen die innoveert heeft waarschijnlijk wel eens een briljante mislukking meegemaakt. Toch horen we daar weinig over. Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan juist heel leerzaam en waardevol zijn. Wij willen je vragen om jouw Briljante Mislukking en leermoment met ons te delen. Op deze manier draag je een steentje bij aan innovatie en dat is goud waard!

Welk universele les past er bij je mislukking?

Wij hebben al heel wat mislukkingen voorbij zien komen. Vaak zijn daar ‘universele lessen’ uit te trekken’; patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn.

 Wellicht helpen onze universele lessen je om je eigen leerervaring met ons te delen? Klik er één aan (Of sla deze stap over >>)


De kunst van het stoppen

Ingesleten patronen

onvoorziene ontwikkelingen horen erbij

Je kunt ook gewoon pech hebben

De kracht van serendipiteit

Het totaal is meer dan de som der delen

Te vroeg en te laat: niet op tijd

Problemen in kennisdeling en samenwerking

Ongeluk zit in een klein hoekje

De waarheid kan achterhaald worden door nieuwe ontwikkelingen

Niet alle relevante partijen zijn betrokken

Te snel concluderen dat iets een succes is

Selecteren is een kunst die het verdere verloop beïnvloedt

Dingen hangen met elkaar samen: IFTTT: If This, Then That

Nieuwe Technologie en een Oude Organisatie geeft een Dure Oude Organisatie

Ruimte voor slechts een oplossing

Je weet niet alle bij- en lange termijneffecten

Omgaan met complexiteit

Experimenteren

Problemen verplaatsen zich
Ik weet het niet, ga verder
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen