Iets geleerd? 2017-09-01T11:14:41+00:00

Deel je leermoment in 5 minuten. Leren van mislukkingen was nog nooit zo leuk en eenvoudig!

Iedereen die innoveert heeft waarschijnlijk wel eens een briljante mislukking meegemaakt. Toch horen we daar weinig over. Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan juist heel leerzaam en waardevol zijn. Wij willen je vragen om jouw Briljante Mislukking en leermoment met ons te delen. Op deze manier draag je een steentje bij aan innovatie en dat is goud waard!

Welk universele les past er bij je mislukking?

Wij hebben al heel wat mislukkingen voorbij zien komen. Vaak zijn daar ‘universele lessen’ uit te trekken’; patronen of leermomenten die een specifieke ervaring overstijgen en ook op veel andere innovatieprojecten van toepassing zijn.

 Wellicht helpen onze universele lessen je om je eigen leerervaring met ons te delen? Klik er één aan (Of sla deze stap over >>)


Stoppen is ook een kunst

Ingesleten patronen

Het onvoorspelbare

Je kunt ook gewoon pech hebben

Serendipiteit: de kunst om toevallig iets belangrijks te ontdekken

Verschillende perspectieven combineren

Te vroeg en te laat: niet op tijd

Problemen in kennisdeling en samenwerking

Een mislukking zit in een klein hoekje

De waarheid kan achterhaald worden door nieuwe ontwikkelingen

Één of meerdere sleutelpersonen zijn niet betrokken

Een Proof of Concept is nog geen Proof of Business

Selecteren is een kunst die het verdere verloop beïnvloedt

Dingen hangen met elkaar samen: IFTTT: If This, Then That

Nieuwe Technologie en een Oude Organisatie geeft een Dure Oude Organisatie

Soms kan er maar één winnen

Je weet niet alle bij- en lange termijneffecten

Je moet dingen zo eenvoudig mogelijk maken, maar niet eenvoudiger

“If we knew what we are doing, we wouldn’t call it research”

Een aanvankelijk goede oplossing die door factoren buiten eigen macht waardeloos is geworden
Ik weet het niet, ga verder
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen