Actuele trajecten 2017-06-13T13:37:18+00:00

Briljante Mislukkingen Award Zorg 2016 voor de derde keer uitgereikt

Op 10 maart reikte Erik Gerritsen (secretaris-generaal, ministerie van VWS) namens het Instituut voor Briljante Mislukkingen voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award Zorg uit. De vakjury en het publiek kozen als winnaar “Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing” uit 8 genomineerde casussen. Een speciaal traject voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), bedacht om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten, kwam niet van de grond omdat huisartsen het moeilijk vonden patiënten met onverklaarde klachten door te verwijzen. Resultaat was een nieuw zorgtraject zonder patiënten. Inzender van de casus was Dr. M.A. (Loes) van Bokhoven MD PhD van MCC Omnes dat eerstelijnsdiagnostiek voor huisartsen verzorgt in de Westelijke Mijnstreek in Limburg.

De tweede plaats ging naar “Wel genezen niet verzekerd”: Patiënten vonden zelf een nieuwe, buitenlandse behandeling tegen gevolgen van Lyme, maar hadden niet de middelen en mogelijkheden om via de officiële manier (evidence-based) ook de zorgverzekeraar te overtuigen.

En de derde plaats ging naar het digitaliseringsproject van “Hotline to Home” uit 2005, om patiënten via beeldverbinding in contact te houden met het thuisfront. Alle betrokken partijen waren enthousiast behalve de patiënten zelf. Zij wilden liever een paar schaarse live-momenten dan beeldbellen. Een zeer actueel project dat zijn tijd een decennium vooruit was.

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne. Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project verbeterd kan worden. Kortom: mislukkingen zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls.

De jury dit jaar bestond uit: Cathy van Beek (RvB, UMC St. Radboud, ); Bas Bloem (Medical director, ParC); Paul Iske (Instituut voor Briljante Mislukkingen); Henk J. Smid (directeur ZonMw), Edwin Bas (Zorg GfK) en Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis).

Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector een bijdrage leveren aan de innovatie binnen de sector. Met dit feestelijk evenement en aandacht voor de 8 genomineerde casussen is dat zeker gelukt!

De Briljante Mislukkingen Award Zorg 2016 is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl). Partners in de award zijn: ZonMw, Hartstichting, de Hart & Vaatgroep, Zilveren Kruis, Tata, GFK en ABN AMRO. Ambassadeur is Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van VWS.

Nederland Zeist 10 maart 2016. Briljante Mislukkingen Award. Foto: Jan Boeve   Nederland Zeist 10 maart 2016. Briljante Mislukkingen Award. Foto: Jan Boeve   Nederland Zeist 10 maart 2016. Briljante Mislukkingen Award. Foto: Jan Boeve

 

Meld u nu aan voor de uitreiking van de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2016

Donderdag 10 maart 2016, 13.30-17.00

Congrescentrum Zilveren Kruis Achmea, Zeist

Met deelname van onder meer Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Norbert Hoogers, divisievoorzitter Zorg Zilveren Kruis Achmea.

Wij zijn nog steeds op zoek naar interessante leermomenten in de zorg!

Neem contact met ons op indien u een idee heeft voor een project met een ander resultaat dan gepland en waar u en anderen van kunnen leren!

Meld u hier aan voor de bijeenkomst op 10 maart.

Oproep tot deelname aan de Award Zorg 2016! –  U kan hem winnen!

dé Briljante Mislukkingen Award Foto: Marijniz

Deze prijs heeft zijn eigen bestaansrecht eens te meer bewezen … heel leerzaam!”- Prof. Bastiaan R. Bloem, MD, PhD

Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft zich van harte bereid verklaard om als ambassadeur op te treden voor het Briljante Mislukkingen traject in de zorg.

In maart 2016 reiken we voor de derde keer de Briljante Mislukkingen Award uit, een prijs voor de beste mislukking in de zorg. U kan hem winnen! En zo een bijdrage leveren aan transparantie en leervermogen in de zorg.

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne

Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project de volgende keer beter opgezet kan worden. Kortom: fouten zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls. Met de uitreiking van de Award wil het Instituut voor Briljante Mislukkingen in samenwerking met ZonMw en partners in de sector hiertoe een bijdrage leveren.

De Briljante Mislukkingen Award

Met het uitreiken van de Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2013 en 2014 is het belang van het delen van mislukkingen op de kaart gezet. Dit jaar nodigen we wederom wetenschappers en professionals uit om voort te bouwen op dit succes en een bijdrage te leveren aan transparantie en innovatie vermogen in de zorg. Elk mislukt project waarvan geleerd kan worden, komt in aanmerking, of het nu voorbeelden uit de preventie, zorg, onderzoek of praktijk zijn. Inzenden kan door een eenvoudige email te sturen met een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat was de intentie?
  • Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
  • Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
  • Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?

Is uw mislukking goud waard?

Heeft u zelf ook geleerd van een mislukking in de afgelopen jaren? Stuur dan een email naar redactie@briljantemislukkingen.nl voor de Briljante Mislukkingen Award –Zorg 2016 uiterlijk 15 februari. Wanneer wij uw inzending ontvangen, helpen wij u vervolgens de case geschikt te maken voor nominatie. De Award wordt feestelijk uitgereikt in maart 2016. Een selectie van de beste ingezonden mislukkingen zullen gepresenteerd worden en er zal ruimte zijn voor discussie over leermomenten. De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. Download hier de pdf brochure.

Voor vragen en inzendingen: redactie@briljantemislukkingen.nl

Bas Ruyssenaars (+31 6 14213347) of Paul Iske (+31 6 54626160). Kijk op de website voor briljante filmpjes en voor de winnaars van vorig jaar: http://www.briljantemislukkingen.nl/awardzorg/

De briljante mislukkingen award – Zorg 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw, Hart- en Vaatgroep, Hartstichting, Tata Consultancy Services, GFK, Zilveren Kruis en ABNAMRO.


De Briljante Mislukkingen Award in de Zorg 2014 gaat naar…

Interventieradioloog en onderzoeker prof. Jim Reekers (Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam) is onderscheiden met de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2014. De winnaar werd dinsdagmiddag 9 december bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. De uitreiking van deze prijs is een initiatief van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, ZonMw, De Friesland, ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas en het Dialogues House van ABN-AMRO, waar de uitreiking plaatsvond. Het was de tweede keer dat de prijs werd toegekend.

Mislukkingen worden in de wereld van onderzoek en innovatie vaak omgeven met gêne
Onterecht, want een falend project is lang niet altijd het gevolg van ondoordacht denken en handelen. Bovendien: onderzoek dat iets heel anders oplevert dan werd verwacht, kan nog steeds heel waardevol zijn. Daarnaast blijkt uit de gemaakte fouten vaak hoe een project de volgende keer beter opgezet kan worden. Kortom: fouten zijn een rijke inspiratiebron. Als partijen in de zorg eerlijk zijn over hun ‘fouten’ en hun ervaringen delen, krijgt het lerend vermogen in de sector een stevige impuls. Met de uitreiking van de Award willen de initiatiefnemers hiertoe een bijdrage leveren.

Resultaten bieden geen garantie
Dit jaar hadden acht onderzoekers het lef om hun project in te dienen. Na een korte presentatie waarin werd stilgestaan bij de leermomenten maakte de jury de winnaar bekend: prof. Jim Reekers (onderzoeker en interventie radioloog bij het Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam) was van alle genomineerden het meest briljant mislukt, zo bleek uit het gewogen oordeel van de jury én het publiek. Reekers evalueerde een nieuwe behandelmethode voor myomen (vleesbomen) in de baarmoeder. Een embolisatie (dichtmaken) van de bloedvaten die de vleesboom voeden – blijkt aanmerkelijk goedkoper, leidt tot kortere opnames en is minder ingrijpend, terwijl de kwaliteit van leven gelijkwaardig is vergeleken met het wegnemen van de baarmoeder – de standaard procedure. De studie leidde er echter niet toe dat de nieuwe behandeling vaker werd uitgevoerd. De bottleneck: de behandelende gynaecologen zijn niet erg bereidwillig om hun patiënten ‘af te staan’ aan een andere specialist, te weten de interventieradioloog. De titel van Reekers’ inzending luidt daarom niet voor niets: In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst.

Reekers kreeg de onderscheiding (een moderne sculptuur van hout en spiegelglas, ontworpen door Syta Fokkema) uitgereikt door juryvoorzitter Paul Iske. Vervolgens vond een discussie plaats over het verbeteren van het foutenklimaat in de zorg. ZonMw-directeur Henk Smid sprak de wens uit dat fouten maken in de nabije toekomst als onlosmakelijk deel van het innovatieproces wordt gezien. ‘Onderzoekers en zorgprofessionals die hier open over zijn, zouden beloond moeten worden. Bijvoorbeeld met deze Award’, aldus Smid.
IMG_4481IMG_4494
DSCI1050


Uitreiking Briljante Mislukkingen award zorg 2014

Samen met het Instituut voor Briljante Mislukkingen en De Friesland Zorgverzekeraar reikt ZonMw dit jaar voor de tweede maal de Briljante Mislukkingen Award Zorg 2014 uit.

Naast presentatie van de ingezonden mislukkingen zal dan kennisuitwisseling en discussie over leerpunten voor zorginnovatie en onderzoek centraal staan. Wat leren de mislukkingen ons? Hoe kunnen we een beter ‘foutenklimaat’ bewerkstelligen? Een klimaat waarin fouten maken als onlosmakelijk onderdeel van het innovatieproces wordt gezien. En waarin geleerde lessen, meer dan nu, worden gedeeld én toegepast. Is een Award de goede manier om het taboe op het delen van mislukkingen te doorbreken? Of zijn er andere manieren? Bekijk hier het programma.

U kunt deelnemen aan dit evenement (deelname is gratis) door u aan te melden met een e-mail aan redactie@briljantemislukkingen.nl o.v.v. Award Zorg 9 december.


Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2014

Van fouten kun je leren! Wie heeft het als kind niet ingeprent gekregen? Toch durven we vaak niet open te zijn als we onze doelen niet halen. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen, ZonMw,  De Friesland Zorgverzekeraar, Dialogues House, en ABN-AMRO MeesPierson Instituten & Charitas, willen daar verandering in brengen. Want juist in een professionele omgeving zijn het vaak mislukkingen die voor vooruitgang zorgen. In 2014 reiken we voor de tweede keer de Briljante Mislukkingen Award uit, een prijs voor de beste mislukking in de zorg. De Award wordt feestelijk uitgereikt op 9 december in Dialogues House  in Amsterdam. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich aanmelden via: redactie@briljantemislukkingen.nl

De uitdaging

De gezondheidszorg is ingrijpend aan het veranderen. Meer maatwerk, de nadruk op kwaliteit van leven, doelgerichte financiering en een verschuiving naar ‘zelfmanagement’ van de patiënt. Vernieuwingen die gepaard gaan met vallen en opstaan. Want nieuwe initiatieven lopen nu eenmaal niet altijd zoals gepland. En dat is maar goed ook. Innovatie ontstaat immers vooral door te leren van wat er niet werkt. Lerend vermogen is een teken van kracht. Maar daar is wel lef voor nodig en een open dialoog.

De Briljante Mislukkingen Award

Met het uitreiken van de Briljante Mislukkingen Award – Zorg 2013 is het belang van het delen van mislukkingen op de kaart gezet. In 2014 willen we voortbouwen op dit succes door de transparantie over mislukkingen verder uit te breiden. En met de kennis die dat oplevert het innovatievermogen in de zorg een stevige impuls te geven. Hiertoe nodigen we wederom iedereen uit, wetenschappers én professionals in het zorgveld, om mislukte projecten aan te melden.

Is uw mislukking goud waard?

Heeft u zelf ook geleerd van een mislukking in de afgelopen jaren? Een mislukt project in het kader van de vernieuwing in de zorg? Stuur dan een e-mail naar redactie@briljantemislukkingen.nl voor de Briljante Mislukkingen Award –Zorg  2014 voor de deadline van 31 oktober. Elk mislukt project waarvan geleerd kan worden, komt in aanmerking, of het nu voorbeelden uit de preventie, zorg, onderzoek of praktijk zijn. Inzenden kan door een eenvoudige e-mail te sturen met een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat was de intentie?
  • Welke aanpak is gekozen om dat doel te bereiken?
  • Wat was het resultaat? En hoe week dat af van wat men hoopte te bereiken?
  • Welke les heeft de mislukking opgeleverd? En wat kunnen anderen ervan leren?

Wanneer wij uw inzending ontvangen, helpen wij u vervolgens de case geschikt te maken voor nominatie. De Award wordt feestelijk uitgereikt op 9 december in Dialogues House van ABN-AMRO in Amsterdam. Een selectie van de beste ingezonden mislukkingen zal gepresenteerd worden en er zal discussie zijn over leermomenten. De Award bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs.

Voor vragen en inzendingen mail naar: redactie@briljantemislukkingen.nl of bel: Bas Ruyssenaars (+31 6 14213347) of David Dodd (+31 6 15086358)

Bekijk hieronder de TedTalk van Henk Smid over briljante mislukkingen op de TedX Health Nijmegen 2013:

Bekijk hier een animatie met een voorbeeld van een Briljante Mislukking:

Instituut voor Briljante mislukkingen