Intentie

Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te behandelen. Dit leidde tot de vraag om een andere aanpak waarbij de huisarts zou worden ontlast en de jeugd beter geholpen. Deze vraag mondde uit in een pilot met een POH GGZ Jeugd, waarmee vervolgens werd proefgedraaid in de regio van zorggroep Syntein.

Aanpak

We zijn klein begonnen en hebben eerst een pilot gedaan met een POH-GGZ Jeugd in een grote huisartsenpraktijk in een kleine gemeente (2017). Deze verliep zeer succesvol: huisartsen blij, jeugd blij, en een zichtbare kostenbesparing voor de gemeente. Ook andere gemeenten en huisartsen waren enthousiast geworden en wilden starten met een POH-GGZ Jeugd.

Resultaat

Het blijkt buitengewoon ingewikkeld om binnen een regio met 65 huisartsen en 6 verschillende gemeenten gezamenlijk afspraken te maken en iedereen op één lijn te krijgen. De lokale (organisatorische) verschillen zijn heel groot. De cultuurverschillen tussen gemeentelijk domein en zorgdomein ook. Bestuurlijk is het een chaos in sommige gemeenten (zeker vlak voor verkiezingstijd) waarbij de waan van de dag overheerst. De beleidsmedewerkers van de eerste gemeente (met de buitengewoon succesvolle pilot) hadden zelfs de grootste moeite met het verlengen van de POH-GGZ voor 2018. Er waren ook gemeenten waarin niet de beleidsmedewerkers maar juist de huisartsen moeilijk te overtuigen waren van het nut van een POH-GGZ Jeugd voor zowel patiënten, als voor henzelf.

Na een opmerkelijk verlopen overleg tussen huisartsen en gemeenten, waarbij zo’n beetje alle archetypen voorbijkwamen, is het vooralsnog in twee gemeenten gelukt om een POH-GGZ Jeugd op te zetten. De andere (samenwerkende) gemeenten waren daarvoor nog te verdeeld. Daar ligt het plan nu even stil tot na de verkiezingen en een “hergroepering” van de huisartsen in de loop van dit jaar. Er is geen alternatief plan. Ik verwacht dan ook dat met een betere afstemming de POH-GGZ Jeugd alsnog in meerdere gemeenten kan worden opgezet.

Lessen

Ik heb als huisarts heel veel geleerd over de gemeente, niet alleen als organisatie (de hiërarchie en het jargon bijvoorbeeld) maar ook als samenwerkingspartner. Ik heb ontdekt wat je wel en niet moet doen om een pilot verder uit te kunnen rollen.
Ik weet nu hoe je collega’s meer op een lijn kan krijgen, of soms juist moet proberen om dat niet te veel te willen, maar zelf de lijnen uit te zetten en hapklaar voor te schotelen. Het kan ook beter zijn om de huisartsen te laten vertegenwoordigen door één persoon met een helder mandaat. Bovendien heb ik gemerkt dat timing belangrijk is.

Een POH-GGZ Jeugd kan zeker een (grote) toegevoegde waarde hebben.
Soms moet je juist met niet te veel mensen rond de tafel gaan, maar eerst een inventarisatie maken en dan pas met een delegatie knopen doorhakken (huisartsen in dit geval).
Het is zaak om gemeenten niet individueel maar meer als collectief te benaderen om vervolgens rond de tafel gaan zitten met de medewerkers met de meeste kennis van zaken, en dat is zeker niet altijd de wethouder.
Probeer de cultuurverschillen tussen gemeenten en zorgprofessionals te herkennen en hier rekening mee te houden.

Naam: Saskia Benthem
Organisatie: zorggroep Syntein

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Tablet-app komt niet van de grond

Intentie Veel patiënten hebben onvolledige kennis over en zicht op hun eigen medicijngebruik. Patiënten en zorgprofessionals ervaren een gebrek aan informatie over medicatie bij een bezoek aan het ziekenhuis. De tablet-app moest ervoor zorgen [...]

Port: bij toeval ontdekt

Er zit een verhaal achter de uitvinding van de populaire Portugese wijn Port. In de zeventiende eeuw werd Engelse brandewijn aan de Portugese wijn toegevoegd om te voorkomen dat de wijn zou verzuren en [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2018-05-25T10:11:56+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen