De intentie

Hotline to Home was een telecom project geïnitieerd door een cardioloog in een klein perifeer ziekenhuis, met als doel het welbevinden van opgenomen patiënten te verhogen, door het versterken en in stand houden van belangrijke sociale contacten, met inzet van een combinatie van nieuwe technologie en ondersteunende communicatievrijwilligers.

De aanpak

Voor het oprichten van Hotline to Home werden sponsorgelden geworven en een stichting opgericht vanuit een convenant van ziekenhuis-welzijnsorganisatie. Vrijwilligers uit senioren-computerclubs werden aangetrokken en een website en weblog gestart. In 2005 waren ook de laptops en webcams geregeld. Voor het project werd gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en programma’s zoals Skype, MSN Messenger, wifi, UMTS en satellietcommunicatie. Ziekenhuisdirectie, staf, medewerkers en de lokale gemeenschap werden geïnformeerd en overtuigd. Tevens werden telecom, marketing en consultacy organisaties benaderd. Het project werd verder verspreid via reclame op lokale radio, TV, flyers en er was zelfs een feestelijke opening met Herman van Veen. Tot slot was er een vergadering met alle lokale stakeholders en lezingen op innovatie symposia.

Het resultaat

Ondanks al deze inspanningen bleek dat de belanghebbende patiënten niet begrepen wat ze nu aan dit project hadden. De acceptatie van beeldbellen bleek laag, in afwijking van theoretische overwegingen. Schaars persoonlijk contact werd geprefereerd boven Beeldbellen. Een mogelijke verklaring is dat beeldbelcontacten wellicht te intrusief zijn. Dit terwijl alle experts en professionals van allerlei organisaties zeer enthousiast waren. De Stichting Hotline to Home is daarom in 2010 officieel opgeheven. De ondersteunende vrijwilligers hadden tranen in de ogen, zij troostten zich met enkele schitterende ervaringen van hersteld contact

De lessen

Uiteindelijk vallen en staan ook technologische oplossingen met de acceptatie door de uiteindelijke beneficiairs. Daarom is het enthousiasme van experts en visionairs geen garantie voor welslagen van een nieuwe technologische oplossing op communicatie gebied. Er moet eerst goed onderzoek gedaan worden naar de wensen en mogelijkheden van de beoogde gebruikers. Ook is binnen dit project gebleken dat verpleegkundigen niet makkelijk een nieuw soort communicatievrijwilliger accepteren. Mensen evolueren wellicht minder snel dan technische mogelijkheden en deze ervaring heeft mij dan ook sceptisch gemaakt met betrekking tot nieuwe oplossingen op het gebied van eHealth en telemedicine.

LAAT COMMENTAAR ACTER

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Winnaar Award Zorg 2016: Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing

maart 14th, 2016|1 Comment

De intentie Veertig tot zestig procent van de mensen die worden verwezen naar de polikliniek van een ziekenhuis, blijkt somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (afgekort SOLK) te hebben. Deze mensen vinden in het ziekenhuis [...]

Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

december 3rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

De intentie Men wilde door toevoegen van bepaalde chemicaliën de olie die in de Golf van Mexico terechtgekomen was als gevolg van het BP-ongeluk, verdelen in kleine druppeltjes, waardoor de afbraak sneller zou plaatsvinden. [...]

Nominatie Award Zorg 2013: Gezondere werknemers

september 18th, 2013|Reacties uitgeschakeld voor Nominatie Award Zorg 2013: Gezondere werknemers

De mislukking Wie een gerandomiseerde gecontroleerde studie wil beginnen naar het effect van complexe leefstijl-interventies, moet flink wat voorwerk doen. Zelfs als de opzet relatief eenvoudig lijkt. Het is de vraag of zo’n klassiek [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-06-13T16:20:43+00:00
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen