De intentie

Het in de markt zetten van een nieuw label van paraplu’s voor een kleine niche: mensen die de Lean Startup methode dagelijks toepassen. De paraplu’s dragen de term ‘shit umbrella’, als verwijzing naar de term zoals die wordt gebruikt binnen de methode: Managers en product eigenaren moeten ‘shit umbrella’s’ zijn voor hun team. Zij moeten ervoor zorgen dat hun personeel beschermd wordt tegen onnodige vergaderingen, onderbrekingen en willekeurige wijzigingen zodat ze zich kunnen focussen op hun werk.

De aanpak

We hebben het binnen 24 uur opgezet na een evenement (Online Tuesday) waar de term en de Lean Startup methode werden behandeld. Een webshop voor paraplu’s en andere accessoires. Aangevuld met een rationale van het idee en een webpagina ter introductie van het product.

Het resultaat

Een zeer beperkte verkoop van producten en minimale aandacht voor het initiatief. Waarbij de mokken met het SH*T UMBRELLA logo het meest populair waren.

De lessen

We hebben ons vooraf niet beseft dat de term te weinig geladen was binnen de Lean Startup beweging. Op het moment dat het initiatief een week live stond, met de nodige communicatie vanuit onze kant daaromheen, en veel mensen het doel niet automatisch leken te begrijpen, hebben we besloten het niet verder uit te werken. De term was niet vanzelfsprekend genoeg en was daardoor niet aansprekend om een groot publiek te bereiken.

Het initiatief is nog altijd actief en beschikbaar via: http://shitumbrella.nl

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:16:46+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen