De intentie

Diabetes is een veelomvattende ziekte en vergt veel management vaardigheden van de patiënten zelf. Onderzoeker Anneke van Dijk wilde daarom de methode self management support (SMS) testen. Het doel van het project was tweeledig: Ten eerste de implementatie van SMS in de praktijk evalueren; Ten tweede het effect van de geïmplementeerde SMS-aanpak op het welbevinden van diabetespatiënten aantonen.

De aanpak

Alle patiënten kregen een brief via hun huisarts met vier vragen over hun emotioneel en sociaal welbevinden, die ze naar de Universiteit terugstuurden. Dit waren dezelfde vragen die de getrainde praktijk-ondersteuners mondeling stelden in het diabetesconsult om te bepalen wie de SMS-ondersteuning zou ontvangen. Patiënten die op grond van de schriftelijke screening in aanmerking zouden komen voor de SMS-ondersteuning werden op voorhand geselecteerd voor deelname aan het effectiviteitsonderzoek.

Het resultaat

Er was een groot verschil in wat patiënten schriftelijk invulden en wat ze zeiden tegen hun praktijkondersteuner. Het grootste deel van de onderzoeksdeelnemers werd hierdoor niet geïdentificeerd in de praktijk en kreeg daarom geen Self-Management Support. Het effect van SMS op het welbevinden van diabetici kon daardoor niet aangetoond worden. Ondanks alle inspanningen weten we dus nog niet of SMS ingebed in de reguliere diabeteszorg effectief is voor patiënten en er wordt momenteel niet verder geïnvesteerd in SMS-zorg.

De lessen

In een consult waarin patiënten uit ervaring medisch-georiënteerde diabeteszorg verwachtten, kwamen de psychosociale problemen die patiënten op papier aangaven en nu door de praktijkondersteuner werden uitgevraagd, onvoldoende boven tafel. Patiënten waren niet voorbereid op meer diepgaande vragen buiten de standaard diabeteszorg om. We leerden hieruit de belangrijke les dat ook de patiënten voorbereid hadden moeten worden op de verandering in de zorg.

Auteur: Anneke van Dijk, Maastricht University

LAAT COMMENTAAR ACTER

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Winnaar Award Zorg 2016: Nieuw zorgtraject zonder patiënten door gebrek aan doorverwijzing

maart 14th, 2016|1 Comment

De intentie Veertig tot zestig procent van de mensen die worden verwezen naar de polikliniek van een ziekenhuis, blijkt somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (afgekort SOLK) te hebben. Deze mensen vinden in het ziekenhuis [...]

Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

december 3rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

De intentie Men wilde door toevoegen van bepaalde chemicaliën de olie die in de Golf van Mexico terechtgekomen was als gevolg van het BP-ongeluk, verdelen in kleine druppeltjes, waardoor de afbraak sneller zou plaatsvinden. [...]

Nominatie Award Zorg 2013: Gezondere werknemers

september 18th, 2013|Reacties uitgeschakeld voor Nominatie Award Zorg 2013: Gezondere werknemers

De mislukking Wie een gerandomiseerde gecontroleerde studie wil beginnen naar het effect van complexe leefstijl-interventies, moet flink wat voorwerk doen. Zelfs als de opzet relatief eenvoudig lijkt. Het is de vraag of zo’n klassiek [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-06-13T22:17:31+00:00
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen