De intentie

Per 1 januari 2015 zal de wijkverpleegkundige een belangrijke rol gaan innemen te midden van de veranderingen in de zorg. Een beschrijving van de activiteiten van de wijkverpleegkundige in zijn/haar brede functie in de vorm van een ‘productbeschrijving’ zou daarbij goed te pas komen. Deze zou gebruikt kunnen worden bij de verkoop en aan/inkoop door gemeenten en zorgverzekeraars. Dit was dan ook de opdracht voor Frans Fakkers en zijn collega’s (Regionale Kruisvereniging West Brabant) anno 2012: Uiterlijk februari 2013 moest er een productbeschrijving van de wijkverpleegkundige functie zijn die draagvlak had bij alle betrokken partijen.

De aanpak

Inhoudelijk bleken echter bij veel stakeholders nog heel veel vragen aanwezig over wat de wijkverpleegkundige al dan niet kon genereren aan kwaliteit van leven, verbetering van de samenwerking in de eerste lijn, en ook aan besparingen. Niemand was bezig met de klant/zorgvrager of de beroepsgroep omdat de urgentie daarvoor tijdens de duur van ons project ontbrak. Het uitblijvende overheidsbesluit met betrekking tot financiering van de wijkverpleegkundige functie, heeft partijen de mogelijkheid geboden om pas op de plaats te maken.

Het resultaat

Nu moet alles in een sneltreinvaart gebeuren om de wijkverpleegkundige op te leiden om per 1 januari 2015 in staat te zijn haar vak uit te oefenen, én op een verantwoorde wijze. Concretisering van de wijkverpleegkundige functie komt nu pas op gang. Daarin wordt het werk en de kennis die in de projectgroep opgedaan is, wel goed gebruikt. De kennis wordt meegenomen, met name door V&VN in de diverse ontmoetingen die nu plaats gaan vinden met CVZ, ZN, NZa, RVZ, en met VWS. Hoewel we eerder twee jaar te vroeg waren, dient ons project nu als broodnodige voeding om de veranderingen in de zorg een stap verder te helpen.

De lessen

We waren 2 jaar te vroeg. Het genereren van vertrouwen en verzamelen van meningen vergt niet alleen tijd maar ook consensus over de uitgangspunten. Die consensus kwam bij gebrek aan urgentie niet tot stand. Hierbij moet de macht van de gevestigde orde absoluut niet onderschat worden.

Auteur: Frans Fakkers, Regionale Kruisvereniging West Brabant

LAAT COMMENTAAR ACHTER

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct

oktober 5th, 2017|0 Comments

De intentie Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, 2012). Een van de oorzaken daarvoor zijn de veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld efficiëntie maatregelen en substitutie van zorg maken dat er minder [...]

Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

december 3rd, 2015|Reacties uitgeschakeld voor Mislukte schoonmaak Golf van Mexico

De intentie Men wilde door toevoegen van bepaalde chemicaliën de olie die in de Golf van Mexico terechtgekomen was als gevolg van het BP-ongeluk, verdelen in kleine druppeltjes, waardoor de afbraak sneller zou plaatsvinden. [...]

Ouderen bereiken met nieuwe technologie gaat beter via de kinderen dan direct

oktober 5th, 2017|0 Comments

De intentie Bijna een derde van de ouderen voelt zich eenzaam (CBS, 2012). Een van de oorzaken daarvoor zijn de veranderingen in de zorg. Bijvoorbeeld efficiëntie maatregelen en substitutie van zorg maken dat er minder [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:16:17+00:00
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen