De mislukking

Een interventie bedenken en gaandeweg moeten concluderen dat patiënten niet komen opdagen. Dat overkwam onderzoeker Annemerle Beerthuizen van de sectie Medische Psychologie & Psychotherapie van het Erasmus MC Rotterdam. Zij bestudeerde het effect van een interventie voor patiënten met hepatitis C. In zeven groepssessies leren zij om te gaan met hun ziekte en hun kwaliteit van leven te verbeteren.
In een multicenterstudie zouden de effectiviteit en de kosteneffectiviteit bij driehonderd patiënten worden onderzocht, waarvoor zestien ziekenhuizen waren benaderd. Uiteindelijk deden 37 patiënten in zes ziekenhuizen mee, van wie slechts drie de training volledig doorliepen. Hoewel patiënten en trainers tevreden waren over de training en de kosten ervan laag waren, kon de studie niet anders dan teleurstellend worden genoemd.

De lessen

Het verloop van trainers binnen de ziekenhuizen was groot en hepatitis C bleek niet voor alle deelnemers het belangrijkste probleem; een zwaardere of andere interventie was wellicht geschikter geweest. Ook moet meer rekening worden gehouden met de fysieke klachten van een patiënt; de inspanning die een vermoeide patiënt zich moet getroosten om zeven keer naar een training te gaan was onderschat. Verder moet het bevorderen van de therapietrouw een taak van de trainer zijn. Ook stelt Beerthuizen vraagtekens bij de haalbaarheid van wetenschappelijk onderzoek dat in diverse centra tegelijk wordt gestart. Dat betekent (on)evenredig veel energie voor de implementatie van het onderzoek op diverse plekken. Beginnen met onderzoek in één centrum lijkt een betere optie. Tot slot moet worden voorkomen dat diverse wetenschappelijke studies concurreren om dezelfde patiënten.

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:14:32+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen