De mislukking

Wie een gerandomiseerde gecontroleerde studie wil beginnen naar het effect van complexe leefstijl-interventies, moet flink wat voorwerk doen. Zelfs als de opzet relatief eenvoudig lijkt. Het is de vraag of zo’n klassiek onderzoeksdesign wel zo geschikt is voor de evaluatie van leefstijlinterventies. Die conclusie trekt AMC-onderzoeker Eva Laan nadat zij een studie onder werknemers heeft uitgevoerd. Een studie die het beoogde aantal deelnemers niet heeft gehaald en daardoor niet voldeed aan de initiële doelstellingen. Die behelsden het meten van het effect van een gezondheidsbevorderende interventie op leefstijlgedrag, zes maanden na deelname aan de interventie. De interventie werd door de werkgevers betaald. Zij hebben immers belang bij werknemers die zich bewust zijn van hun leefstijl en deze willen verbeteren.

De ongunstige economische omstandigheden waren voor de bedrijven drempelverhogend om de interventie in te zetten voor hun werknemers, denkt Laan. Daarnaast bleek dat voor de bedrijven de praktische factoren belangrijker waren dan een goede onderzoeksopzet. En dat was nadelig voor de effectevaluatie. Maar ook werknemers bleken weinig belangstellend. Ze waren er niet aan toegekomen, hadden werkgerelateerde problemen of kregen te maken met technische hindernissen, zoals niet kunnen inloggen.

De lessen

Laan steekt ook de hand in eigen boezem en ziet dat zo’n grote studie een degelijk vooronderzoek nodig heeft. Bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie in een kleine onderzoekspopulatie. Bovendien zou een gefaseerde ontwikkeling en evaluatie van een interventie de kans op een succesrijke studie van een dergelijk grote omvang vergroten.

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:13:57+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen