De intentie

Het invoeren van een coöperatief microverzekeringssysteem in Nepal, onder de naam Share&Care, met als doel de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, inclusief preventie en rehabilitatie. Van het begin af aan zijn lokaal eigenaarschap en verantwoordelijkheid over het gehele project in handen van de gemeenschap zelf. Karuna steunt de dorpscoöperaties twee jaar financieel en technisch met daarna nog twee jaar training en begeleiding teneinde de algehele duurzaamheid van het zorgsysteem te garanderen.

De aanpak

Karuna implementeerde dit coöperatief microverzekeringssysteem in twee pilotdorpen. Met de opgedane ervaringen zou daarna dit model op grotere schaal in Nepal worden gerepliceerd. Overeenkomstig haar visie heeft Karuna in de eerste twee jaar veel geïnvesteerd in capaciteitsopbouw, een heldere structuur, ontwikkeling van leiderschap en lerend vermogen, zelfredzaamheid en een financieel transparant systeem met maandelijkse verantwoording van de lokale coöperatie. Na een moeizame start in een van de pilotdorpen vanwege een hardnekkig misverstand over een te bouwen ziekenhuis (zie Karuna’s briljante mislukking van 2010), is het niet gelukt om van Share&Care een duurzaam initiatief te maken. Ondanks alle inspanningen, was er aan het einde van het tweede jaar een negatieve balans van 7000 euro door hoog gebruik van medicijnen, onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis, onverantwoord management en zwak leiderschap en geen bijdragen van de lokale en districtsoverheid. Van Karuna werd verwacht het financiële gat te dichten en alle andere problemen op te lossen. Uiteraard was een groot deel van de ontstane afhankelijkheid te wijten aan onze eigen beginnersfouten. Daarbij zagen we geen wil tot ontwikkeling noch lerend vermogen bij de lokale leiders. Na intense interne discussies, hebben we besloten Karuna’s steun aan Share&Care na 2 jaar te stoppen in dit pilotdorp, omdat we inzagen dat de kans op duurzaam succes zeer gering was.

Het resultaat

Dit pijnlijke besluit om te stoppen in het pilotdorp heeft een onvoorspelbaar positief effect gehad op het leiderschap en de (financiële) participatie in de andere omliggende dorpen waar Karuna ondertussen ook met dit microverzekeringssysteem was begonnen. Er heeft een duidelijke verschuiving plaatsgevonden van afhankelijkheid van Karuna naar pro-activiteit van de dorpsleiders en is er meer kans op zelfredzaamheid en toekomstbestendigheid van het coöperatieve microverzekeringssysteem.

De lessen

Het leermoment voor Karuna als ontwikkelingsorganisatie is je dat de moed moet hebben te stoppen en het project en de mensen los te laten als er geen kans op duurzaam succes is. Dit brengt altijd een ethisch dilemma met zich mee, omdat stoppen op korte termijn ten koste gaat van de doelgroep. Echter, dergelijk pijnlijk besluit kan op lange termijn en op grotere schaal een positief effect hebben op een grotere groep mensen.

Auteur: Karuna foundation

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Wil de tachtigplusser van morgen wel betalen voor een fijne oude dag?

Intentie: Bestaande thuiszorg organisaties mogen door bezuinigingen alleen nog medisch noodzakelijke handelingen uitvoeren en hebben grote moeite voldoende zorgverleners te vinden. Tegelijkertijd is de prognose dat in 2040 het aantal alleenwonende 80+ers verdubbelt zal [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T15:49:57+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen