De intentie

In het begin van de 19de eeuw waren zogenaamde ‘ether- en lachgasfeesten’ heel populair. Gasten namen wat etherdamp of lachgas om gezamenlijk in een vrolijke roes te raken.

De aanpak

Op een van deze feesten was ook de arts in opleiding Long aanwezig. Tijdens het feestgedruis stootte Long zijn been tegen een tafel. Tot zijn verbazing voelde hij geen pijn…

Het resultaat

Long was de eerste die anesthesie voor chirurgische doeleinden gebruikte.
Eerst probeerde hij ether uit bij kleine operaties. In 1842 amputeerde hij pijnloos een teen van een patiënt.

De lessen

Veel ideeën voor nieuwe vindingen ontstaan op momenten dat mensen nieuwe ervaringen opdoen. Opvallend vaak liggen deze ervaringen buiten het domein van de vinding.

Auteur: Muriel de Bont

ANDERE BRILJANTE MISLUKKINGEN

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

POH-GGZ jeugd: Succesformule maar nog onvoldoende draagkracht

Intentie Een verschuiving van tweedelijns- naar eerstelijnszorg voor kinderen met ADHD leidde tot veel commotie onder huisartsen. De huisartsen vonden zichzelf niet bekwaam genoeg en/of hadden niet voldoende tijd om deze groep adequaat te [...]

Waarom mislukken een optie is…

Neem contact op voor een workshop of lezing

STUUR EEN BERICHT

Of bel Paul Iske +31 6 54 62 61 60 / Bas Ruyssenaars +31 6 14 21 33 47

2017-10-05T16:06:37+00:00

Leave A Comment

Instituut voor Briljante mislukkingen