19de eeuwse foto´s van de kosmos?

Gepubliceerd door:
Bas Ruyssenaars
De intentie was:
De 19de eeuwse zweedse toneelschrijver August Strindberg was tevens aspirerend fotograaf en wetenschapper. Hij was ervan overtuigd dat lenzen de werkelijke weergave van de kosmos verstoorden en ontwikkelde een nieuwe methode om indrukken uit het heelal te vangen.

De aanpak was
Strindberg plaatste s’nachts platen met zilver bromide in een bad met ontwikkelingsvloeistof onder de blote hemel. Hij ging ervan uit dat de platen als een spiegel zouden optreden en een waarheidsgetrouw beeld van de kosmos zouden geven.

Het resultaat was:
De toneelschrijver annex fotograaf annex uitvinder noemde zijn type afbeelding ‘celestrograaf’en presenteerde deze aan afpresenteerde zijn afbeeldingen aan de ‘Socitété Astronomique’ in Parijs.

De astronomen van deze vermaarde societeit verwierpen zijn celestografische afbeeldingen direct toen bleek dat de abstracte weergaven helemaal niets van doen hadden met het heelal maar het resultaat waren van een chemische reactie.

Het leermoment was
De pogingen van Strindberg hebben in dit geval niets opgeleverd voor de astronomische wetenschap. Maar Strindberg heeft wel een serieuze poging ondernomen om een bijdrage te leveren aan het verkennen van het heelal en het verder ontwikkelen van de fotografie. In ieder geval heeft de‘celestrograaf’wel geleid tot nieuwe inspiratie voor kunstenaars om chemische reacties te benutten in hun creaties.

2012-02-03T16:22:30+00:00 Wetenschap|
Instituut voor Briljante mislukkingen

Instituut voor Briljante mislukkingen